Polityka Prywatności

I. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze stron internetowych należących do REMBUD sp. z o.o. sp. k.  są przetwarzane przez REMBUD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Opolu przy ul. Kępska 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000429307, NIP 754-306-57-92, REGON 161474635, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i składanych przez Państwa zamówień;

 2. w celu rozpatrywania składanych przez Państwa reklamacji

 3. jeżeli zapisali się Państwo do newslettera, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania informacji o naszej ofercie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną.

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Jeśli chciałby Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera to można to zrobić zgłaszając nam mailowo lub telefonicznie ten fakt. Informacje o sposobie rezygnacji z newslettera wskazane są również w stopce każdego newslettera.

II. Zasady bezpieczeństwa

REMBUD sp. z o.o. sp. k.  zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

 • dokładne i aktualne,

 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą) w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

 • bezpiecznie przechowywane,

 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

III. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej REMBUD sp. z o.o. sp. k.  na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Państwa, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Państwa ze strony internetowej REMBUD sp. z o.o. sp. k.  korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane na Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Państwa.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) Pliki niezbędne do działania strony. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze strony jest niemożliwe.

b) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej

c) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których Państwo korzystają, ze stroną.

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

W przeglądarce Internet Explorer należy:
wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies.

W przeglądarce Mozilla Firefox należy:

 • wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji "Prywatność".

W przeglądarce Opera należy:

 • wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka".

W przeglądarce Google Chrome należy:

 • z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie".

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcję". Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Pozostałe informacje techniczne

Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.